Analiza LCC, czyli koszt cyklu życia budynku

Analiza LCC (Life Cycle Cost) pozwala na oszacowanie kosztu cyklu życia budynku, dzięki czemu znajduje zastosowanie w wielu zróżnicowanych sytuacjach. Wykorzystuje się ją przede wszystkim w projektowaniu zintegrowanym, podczas podejmowania decyzji o wyborze technologii czy planowaniu termomodernizacji. Analiza life cycle cost odgrywa szczególną rolę w planowaniu przetargów dla budynków użyteczności publicznej, kiedy efektywne wykorzystanie środków jest wyjątkowo istotne.

Koszt cyklu życia budynku a rachunek inwestycyjny

Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że analiza life cycle cost nie różni się znacząco od klasycznego rachunku inwestycyjnego, jednak nic bardziej mylnego.

Podstawową różnicą pomiędzy analizą kosztu cyklu życia budynku a rachunkiem inwestycyjnym jest szersza perspektywa. Podczas gdy w analizie kosztów w rachunku inwestycyjnym uwzględnia się jedynie inwestycję oraz związane z nią koszty operacyjne, LCC bierze pod uwagę również wszystkie pozostałe wydatki, na przykład rozbiórkę budynku czy demontaż instalacji.

W związku ze stale wzrastającą świadomością uczestników rynku budowlanego, analiza kosztu cyklu życia budynku odgrywa coraz ważniejszą rolę. Jej wyniki mogą mieć znaczący wpływ dla ostatecznej wyceny nieruchomości lub planowania kosztów eksploatacyjnych w dłuższej perspektywie czasu.

Elementy analizy life cycle cost

Analiza LCC polega na zidentyfikowaniu wszystkich kosztów, które pojawiają się na poszczególnych etapach cyklu życia budynku. Przedmiotem analizy life cycle cost są zatem:

  • Koszty związane z inwestycją – zalicza się do nich cenę gruntu, na której stanie budynek, koszty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszty związane z regulacją kwestii prawnych, koszt profesjonalnych wycen, doradztwa i projektowania, koszty ubezpieczeń, koszty związane z administrowaniem gruntem oraz podatki.
  • Koszty związane z budową – w ich skład wchodzą koszty projektowania budynku, koszt związany z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem placu budowy, koszty prac oraz materiałów budowlanych i wyposażenia budynku, koszty wywożenia odpadów, koszty związane z przekazaniem budynku.
  • Koszty związane z eksploatacją – są to koszty administracyjne (czynsz, ubezpieczenie, zarządzanie budynkiem), koszty związane ze sprzątaniem, ochroną, mediami (ogrzewanie, klimatyzacja, energia elektryczna, ciepła woda, ścieki, wywożenie odpadów), koszt utrzymania terenu wokół budynku, okresowe przeglądy instalacji, podatki.
  • Koszty związane z naprawami, wymianami oraz konserwacją – zalicza się do nich koszty napraw, remontów, odtworzenie elementów, które w wyniku eksploatacji straciły swoje właściwości lub estetykę, a także straty, jakie wynikają z przerw wymuszonych przez prace remontowe lub naprawcze.
  • Koszty związane z likwidacją budynku – uwzględniają koszt rozbiórki budynku, zarządzanie odpadami, recykling oraz koszty związane z zagospodarowaniem terenu, na którym znajdował się budynek.

Prawidłowo przeprowadzona analiza LCC pozwala na uzyskanie najniższego możliwego cyklu życia budynku – bez obniżenia komfortu jego użytkowania i przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj