W dzisiejszych czasach branża budowlana stanowi podstawę gospodarki. Rozwijająca się technologia i rozwój cywilizacji niosą za sobą pewne skutki, które mogą negatywnie wpływać na nasz klimat. Neutralność klimatyczna jest bardzo istotna, a osiągnięcie jej wymaga zastosowania pewnych innowacyjnych rozwiązań. Osiągnięcie równowagi pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a ich wychwytywaniem i składowaniem, pozwoli na osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Neutralność klimatyczna jako główny cel działalności człowieka

Przemysł budowniczy jest bardzo istotny dla prawidłowego rozwoju cywilizacji. Wskutek produkcji cementu powstają szkodliwe substancje, które przenikają do atmosfery. Aby zminimalizować ryzyko przenikania tych substancji i tym samym wyeliminować w jak największym stopniu szkody dla środowiska, powstają nowe rozwiązania wychwytywania i składowania tych produktów ubocznych. Neutralność klimatyczna to zerowy bilans pomiędzy emitowanymi gazami cieplarnianymi (CO2) a ich składowaniem bądź pochłanianiem przez naturalny system zbiorników wodnych czy lasów. Jest to bardzo ważne, aby dążyć do neutralności klimatycznej. Tylko w ten sposób możemy poprawić jakość środowiska, nie pogarszać jego stanu, a to z pewnością przełoży się na zdrowsze powietrze, lepszą jakość gleb i czystość wód ziemskich. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle i rolnictwie.

Górażdże Cement S.A. jako lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce producentów betonu towarowego skrupulatnie wdraża nowoczesne metody wychwytywania i składowania CO2 powstałego podczas produkcji cementu, który później jest używany do produkcji betonu – podstawowego surowca w branży budowlanej, i nie tylko. Cement jest również ważnym materiałem biorącym udział w projektach związanych z ochroną środowiska (budowa infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii, takiej jak wiatraki i farmy słoneczne, czy też budowa instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla).

Zastosowanie CCS ważne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej

Jak podkreśla prezes spółki Górażdże Cement S.A. Andrzej Reclik w rozmowie z Forbes https://www.forbes.pl/biznes/gorazdze-cement-sa-na-drodze-do-neutralnosci-klimatycznej/dmbzm62, od ponad 20 lat sektor cementowy w Polsce prowadzi działania proekologiczne, a wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe rozwiązania innowacyjne umożliwiające skuteczniejsze wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Inwestycja w badania i rozwój przedsięwzięcia jest bardzo kluczowa dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Proces produkcji cementu wymaga wysokiej temperatury i generuje duże ilości CO2, jednak ten materiał jest niezbędny do powstawania budynków, dróg, czy mostów. Bardzo ważne jest to, aby skutecznie wprowadzać rozwiązania, mające na celu wychwytywanie produktów ubocznych, powstających podczas produkcji cementu. Przemysł cementowy jest również ważnym elementem eksportowym, generującym przychody i miejsca pracy, co przekłada się to na realny rozwój i wzrost gospodarczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj