Podesty ruchome załadowcze to platformy, których celem jest podnoszenie ładunków w celu ich rozładowania lub załadowania na pojeździe. Windy załadowcze zazwyczaj wyposażone są w napęd hydrauliczny montowany na pojeździe.

Dozór techniczny i podstawa prawna wind załadowczych i samochodowych

Wszystkie windy załadowcze i samochodowe podlegają pełnemu dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Jedynie windy załadowcze o udźwigu do 250 kg poza podestami do przemieszczania osób są objęte uproszczonym dozorem technicznym, który nie wymaga zgłoszenia do UDT oraz przeprowadzania badań. Eksploatację i konserwację wind załadowczych i samochodowych regulują cztery rozporządzenia oraz jedna ustawa. Są to:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Rejestracja wind załadowczych i samochodowych w UDT

Zgodnie z literą prawa konieczne jest objęcie dozorem technicznym każdej windy załadowczej i samochodowej. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie urządzenia do objęcia dozorem technicznym w formie pisemnego wniosku skierowanego do lokalnej jednostki UDT. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej.

Po zweryfikowaniu i ewentualnym poprawieniu wniosku inspektor UDT ustala dogodny termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych umożliwiających objęcie urządzenia dozorem technicznym. Po pozytywnym przeprowadzeniu badań inspektor wystawia protokół z badania i wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację windy załadowczej. Następnie drogą pocztową eksploatujący otrzymuje książkę rewizyjną oraz rachunek za wykonane badanie.

Jeżeli winda załadowcza lub samochodowa była wcześniej zarejestrowana w innej jednostce UDT, wówczas do wniosku należy dołączyć kserokopię ostatniego protokołu i decyzji inspektora bez konieczności załączania kompletu dokumentów rejestracyjnych.

Szukasz pomocy w rejestracji windy załadowczej lub samochodowej w UDT albo w przygotowaniu urządzenia do badań technicznych? Sprawdź ofertę firmy dźwigowej Urbanek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj